DUKAK BEY İLE DERVİŞ MASALI

Print Friendly, PDF & Email

Bir varmış bir yokmuş,
Kelebeği arı sokmuş.
Davul gibi şişivermiş kelebeğin kanadı,
Yinede geçmemiş arının inadı.

Islık çalmış seher yeli arı bala koşmuş.
Kelebek toparlanmış, çiçek açan dala konmuş.
Dal dallanmış, bal ballanmış.
Yolcu almış heybesini yollanmış.

Meydanda çocuklar toplanmış.
Masalcı da başlamış anlatmaya,
Bir varmış bir yokmuş diyerek, hayallere dalmaya.
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde

Oğuz ülkesinde hazar boyunda,
Dukak isminde bir yiğit yaşarmış, Orta Asya’nın koynunda
Dukak Hazar kralının yardımcısıymış, devletin en önemli kararlarını beyleriyle birlikte alırmış.
Atına binince gidermiş dörtnala.

Toprak katarmış ülkesinin toprağına.
Hatunlar hatunu bir eşi,
Varmış dört tane evlattan öte evinin güneşi
Dukak Bey’in kendi mutlu, hanesi şenmiş,

Ama her insan gibi oda bazen hüzünlenirmiş.
Uzaklaşırmış arada bir yuvasından yurdundan,
Başını önüne eğer düşünürmüş durmadan.
Hazar ülkesine barış hâkimmiş,

Fakat hazar yabgusu biraz zalimmiş.
Kıskanırmış DukakBey’i her zaman,
Kıskançlığın fena bir şey olduğunu anlamadan.
Kötü niyetli insanlarda yangına su taşırmış,

Durmadan aralarını ha bire açarmış.
Yabgu bir toplantı esnasında kem konuşmuş DukakBey’in dostlarına.
Buda gitmiş Türk beylerinin zoruna.
Dukak Bey toplantıyı terk etmiş,

Sessiz sedasız yalnızlığa çekilmiş.
Tam o esnada ovada duyulmuş bir haber,
Bu diyarlarda gözleri görmeyen bir derviş gezer.
Yaşlıymış birazda yorgun,

Hoca Ahmet Yesevi’nin öğrencisi, ilme âşık âlimlere vurgun.
İslam dinine inanırmış,
Her önüne gelene Müslümanlığı anlatırmış.
DukakBey de işitmiş bu ihtiyarın ününü,

Çevirmiş dervişin çadırına kır atının yönünü.
Derviş aklaşmış saçlarıyla karşılamış misafirini,
Önce sormuş hatırını hâlini.
Dervişin yüzü hep gülüyormuş,

Ağzından söz değil bal damlıyormuş.
Dukak Bey’in hüznü dağılıvermiş,
İlk görüşte ihtiyara kanı ısınıvermiş.
Saatlerce sürmüş ikisinin sohbeti,

Dağılmış DukakBey’in gönlündeki kasaveti.
DukakBey yurduna dönmüş tekrardan, çıkarmamış bizim dervişi aklından.
Oğuz yabgusuyla yeniden barış sağlanmış,
Hatalar onarılmış, dostluklar yaşatılmış.

DukakBey öğrenmiş İslamiyeti,
Oğlu Selçuk Bey’e anlatmış tüm gerçekleri.
Selçuk Bey ileride kurmuş bir cihan devleti,
İslamiyetle şereflenmiş Türk milleti.

Sanmayın bu bir yalan, martaval,
Atamızı, Selçukluyu, Osmanlıyı, iyi tanıyın çocuklar.
Gökten elma düşmüş üç tane,
İsabet etmiş, bol okuyup, yazan miniklere.

Start typing and press Enter to search

Skip to content