AİLEDE MASALIN ÖNEMİ.

Print Friendly, PDF & Email

İnsanlar kendi yaşadıklarını, deneyimlerini masallarda geçen kahramana yüklemiş, başka bir anlamda kendisini değil de masalın kahramanını özne yapmış ve gelecek kuşaklara, ders vermek onları ikaz etmek, doğru yolu göstermek için masal anlatma metodunu kullanmıştır. Evet masallar hayal ürünüdür olağanüstü olaylar olarak görülse de hayatın tam içinden dersler verir. Kısacası masal kahramanının karşılaştığı problemler ve bulduğu çözümler ile masal aracılığıyla yaşadığı toplum arasında bir ilişki kurması mümkündür.

Dünyadaki tüm insan toplulukları gibi Türk toplumunda da özellikle çocukluk çağlarında anlatılan masallarda yaşadığımız coğrafyanın kültürünü, ahlaki kurallarını rengarenk motiflerini, hayal ürünü gerçek üstü kahramanlar aracılığıyla masalardan dinlemişizdir.

Kendimi masal hususunda şanslı olarak addlebirim 6 veya 7 yaşlarımdayken Rahmetli Dedeciğim elimden tutar beni okula götürürdü okula gidene kadar bana masallar anlatırdı. Gözlerim açık hayal kurardım, masalda kahramanın peşine takılıp derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi geçerdim, masalda yağan yağmurla ıslanır,haziran sıcağında karlı dağların tepesinde üşürdüm ta ki okul bahçesine gelip dedeciğim elimi bırakıp Allah zihin açıklığı versin kızıma diyip yanağıma kondurduğu o sıcacık busesiyle farkına varırdım gerçek dünyanın, çıkardım hayal aleminden. Her masalın bir öğretici yönü vardır ve bizlere kültürel bir çok mesaj verir. Ailede Anne,

Baba, Dede,Nine gibi anlatıcı kişilerin çocuklara anlattığı masallar ahlaki

mesajlarının aktarımını devam ettirir, gelenek, göreneklerimizi bizlere öğretir. bu

yönleriyle Masal; terbiyedir bizi terbiye eder, ahlaka faydalı, yararlı hikaye olarak

tanımlanır. Ninemizin dizlerinin dibine oturup tatlı uykumuzdan feragat ettiğimiz

masallarda en acı hayat dersi bile hayal ürünü ve olağanüstü kahramanlarla

tatlandırılarak anlatıldığından, kahramanın doğru davranışları çocuk bilincine

yerleştirilmesinde eğitici ve öğretici bir yöntemdir. Doğruluk, dürüstlük, sabır, adalet,

eşitlik gibi evrensel değerler en güzel masallar ile dile gelir. Yüzlerce yıllık deneyimler

günümüze kadar gelerek eğitici bir yön olur bizlere.

Ebeveynlerin temel amaçlarından biri de çocuğun, yaşamının anlamını bulmasına

yardımcı olmaktır. Soyut kavramlar döneminde olan bir çocuk kendisi için karmaşık

olan sorulara tutarlı yanıtlar bulmak isteyecektir. Bu soruların cevaplarını bir kitaptan

ya da bir yetişkinden öğrenmesi zor olabilir işte tam burada devreye masallar girer,

çocuğun iç sorunlarına ve gerilimlerine dolaylı yollardan çözüm üretir ve çocuğun

kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya destek olur.

Özellikle Aile ortamında dinlenilen çocuğun ihtiyacına yönelik onun ilgisini çeken

masallar çocuğun iç dünyasına hitap etmek ona ulaşmakta vazgeçilmezler

arasındadır. Masalın gizemli dünyası, serüvenleri, fantastik olayları içermesi genelde

iyilerin kazanıp kötülerin yenilgiye uğraması çocuklar açısından inanılmaz ilgi çeker.

Bu ilginin en büyük sebebi çocuğun kendisini o dünyanın içinde bulmasıdır. Bu

sebepten ailede masal dinleyen çocuklar masalın kahramanı ile kendisini özleştirir ve

masalın içinde kendini hayal eder. Anne, Baba,Nine, Dededen masal dinleyen

çocukların hayal gücü artar, ufku genişler, merak ve soru sorma yeteneği gelişir,

iyinin ve doğrunun öğretilmesinde oldukça büyük önem taşır, neden sonuç ilişkisini

kurma becerisi gelişir, karşılaştığı güçlükler karşısında kendiliğinden çözüm bulur,

dünyayı keşfetmesine olanak sağlar, korkularının üstesinden gelir, kişiliği gelişir,

çocuklar kendi sorunlarını anlatılan masallar aracılığıyla çözüme kavuşturur ve bence

en önemlisi Aileden dinlenilen masallarda çocuklar kendilerini güvende hisseder ve

geleceğe her zaman ümitle bakar.

Bahar ARVASİ

Start typing and press Enter to search

Skip to content