Okul Öncesi Dönemde Masalın Çocuklar Üzerindeki Faydaları

Print Friendly, PDF & Email

Dijital Dünyanın derinliği maalesef sözü ikinci plana itmiştir. Görsel Çağda olduğumuz için günümüzde çocuklar dünyayı algılarken gözlerini kullanıyorlar oysa çocuklar daha anne karnındayken annesinin sesi ile dış dünya ile ilk bağlantısını kurmaya başlıyor . Çocuklar ilk önce sözel dönemi yaşayıp yazıyı sonra öğreniyorlar. Dünyayı kelimeler aracılığıyla tanıyoruz, anlıyoruz, öğreniyoruz Masalların dil gelişimi üzerinde önemli katkıları vardır. Okul Öncesi dönemde çocuk masal, tekerleme, bilmece ikilemeler, eş anlamlı, zıt anlamlı kelimeler ve deyimlerle kısacası ana dilin zenginliğiyle büyür. Kelime dağarcıklarına yeni kelimeler ekler ve çocuktaki dil zevki gelişir.

Çocukların karşılaştığı ilk edebi tür masallardır. Gerçeklik masallara dolaylı olarak yansır. Masallar gerçek değil hayaldir ve çocuklar masalın yardımıyla hayalden hayale geçerler. Çocuk kendisine anlatılan masal ile kendi hayal dünyası arasında anlatılan dünyayı yaşama fırsatı yakalar. Hayal gücünü besler ve düşüncenin sınırı olmadığını çocuğa hissettirir. Masallar çocuğun hayal dünyası, onun yaşantısıdır kendilerini iyi hissettikleri bir yerdir. Çocuğun doğasına uygundur ve çocuğa hayal kurdurur.

Çocuklara dokunmanın, ona ulaşmanın en kolay yoludur masallar. Çocuk rahatlar, sakinleşir, anlatıcıyla çocuk bir bağ kurar.

Çocukların sosyal becerilerinin gelişmesinde diğer bireyler ile arasında sağlıklı etkileşimde bulunmalarına masallar önemli oranda katkı sağlar. Masal ile büyüyen çocuk başka hayatlarında farkına varır, kendi duygularını anlamalarına ve o duyguları kabul etmelerine yardımcı olur , özdeşim kurar, empati kurmayı öğrenir. Çocuğu yaşam gerçeğine hazırlar bu sayede çocuğa yol göstermiş hayattan haber vermiş oluruz. Kısacası hayatın simülasyonu gibidir masallar.

Adalet dürüstlük düşüncesini küçük yaşlarda yerleştirdiği için Ahlaki gelişimin vazgeçilmez unsurdur ve gelenek aktarımını sağlar. Çocuk masalı dinlerken soru sorar, sorgulamaya başlar, detaylara dair merak duygusunu geliştirir soru ve cevap ,problem ve çözüm, başlangıç ve son arasındaki ilişkiyi kurar. Bu noktada masal gelişimi destekler. Hayat becerilerini geliştirir. Çocuklar masallarla deneyimler kahramanla özdeşir tecrübe kazanır tecrübeyi aktarır eğitip, öğretirken eğlendirir masallar.

Masalların şifa veren etkisi vardır. Yaşadığı ve baş etmeye çalıştığı duygularla masal sayesinde üstesinden gelir çocuklar. Korkunun normal olduğunu bunun üstesinden kendine güvenerek, korkuyu yaşamak yerine sonuca gidebilmek için çözümü görmeye odaklanır çocuklar. Günlük yaşam becerilerini geliştirirken akademik başarısını da destekler masallar.

Masalların sonu hep mutlu sonla bittiği için çocuğun hayata umutla bakmasını sağlar. Sabırlı olmayı, saygıyı, sevgiyi masallarla öğrenir çocuklar.

Unutmamalıdır ki masal çocuklar için ihtiyaçtır.

Start typing and press Enter to search

Skip to content