MASAL YAŞAMIN KİLİTLERİNİ AÇAR

Print Friendly, PDF & Email

Ebedi alemden bir kapı açılır ve insan hayata bir çığlık eşliğinde gelir.Düş-meler,kalkmalar en sevilenden ayrılmalar,sancılar büyütür insanı.Hayatı kolaylaştırıcı

hiç bir eylem büyümeye yardımcı olmaz.Bedenimiz de, ruhumuz da kendi deneyimleri

ve mücadele etme gücü ile öğrenir.

Yaşamı boyunca insan önüne gelecek yüzlerce kapıya hazırlanır.İş kapısı,evlilik kapısı,makam kapısı görünür kapılar olsa da erdemli insan olma kapısı GERÇEK KAPI-DIR.Kimisinden geçen insan kimisine hiç ulaşamaz. Hayatımızın her günü bir masaldır Masal kadim bir anlatı türüdür.İlk insandan beri varlığını sürdürmektedir..Masalcı kendi deneyimlerine kollektif bilinçten gelen bilgeliği de katarak gerçekle hayal ipliklerini örgü haline getirir .Bir ömürlük zamanda çözemeyeceğimiz gizemlerin sırlarını ulaştırır bizlere.Sırlar sözlere,sözlerden kalplere ulaşır masal yoluyla.

Masalcı masala başladığında, masalın kahramanı da dinleyiciyle bütünleşerek yola çıkar.Masal hem yoldur; bizi hayatın anlamına götüren hem yoldaştır;yolun gizemini gösteren.Masalın kahramanını eginlenme yolculuğuna hazırlayan masalcı önce tekerlemesini sunar “Bak ,bir varmış bir yokmuş.İyi dinle söylediklerim hem var hem yok

ona göre”.Eğer sırrı bulursan var bulamazsan hayal olur.Tıpkı hayatlarımız gibi.Bize ema

net edilen sınırlı bir ömrümüz var, var olma sebebimize ulaşırsak gerçek bir hayatı yaşamış oluruz.değilse boşa gider ömrümüz.

“Günlerden bir gün !”diye söze girdi mi masalcı,masalın kahramanı ile dinleyici yeni bir hayatın eşiğine gelmiştir.Durur masalcı nefesini tutar.Bilgilerini süzgeçten geçirir.Kalbinin sesini dinler.Kahramana bir şans verir.”Bu kapıdan girmek istiyorsan durma vur kapı-yı”der.Anlam arayışındaki kahraman tereddütsüz geçer eşikten.Başını öne eğer önüne ne çıkacağını bilmeden razı olur rızkına.Ve teslimiyet açar KAPILARDAN BİRİNİ.

Hayal ile gerçek bir örgüdür, iç içe geçer.Masallardaki eşikler gerçekte birer mertebedir. Eşiklere gelmek kapıdan geçiş için hazırlanmaktır.Eğer başarılı olur manayı kavrarsan geçersin kapıdan.Ama kapılar zordur.Meşakkatlidir.Öylece açılıvermezler.Adaletli olursan,zayıf olanı ve doğayı korursan,açları doyurur,yoksulları giydirirsen,iyilğini karşılığını beklemeden yaparsan ve tüm varlıklar üzerinde insan olmaktan kaynaklanan sorumluluklarının bilincine varırsan bi KAPI daha aralanır.

Git gide zorlaşır kapıları açmak .Zorlaştıkça ulaşılan mertebe de daha yücedir.Daracık yerden geçmek için ruhunu hazırlaman,yükünü hafifletmen gerekir.Bu da sadeleşmek-le,senin olanı kapı önüne koyuvermekle olur.Nefsinden egondan uzaklaşır koca dünya üzerinde bir toz zerreciği olduğun bilincine ulaşırsın .Açılır kapı Güneş’e .Toz zerreciği ancak Güneş’te görünür olur.

Masalcı Kahramanın elinden tutar götürür kapının önüne.Kahraman ebedi bilgiyi koyar heybesine ve gelir çıkış kapısına.Düğüm çözülürken anahtarı sokar kapının kilidine.O kapı ki; canlılar alemi ile ruhlar alemini buluşturan,umudun ,yeni bir hayata geçişin sembolü olmuştur yüz yıllarca.Kulak kesilir dinleyici, anaharın boşlukta dönme sesini duyar.“Klick” sesi ruhumuzdaki boşluğu doldurur.Huzur dolu bir tebessümle düşer gökten elmalar.

Masallar açık ve örtülü anlamları ile aynı anda hem bir çocuğun saf zihnine hem de erginin karmaşık zihnine ulaşabilir.

Çocuğun yetişme sürecindeki içindeki anlamlandıra-madığı sorularına cevap verirken ,yetişkinin de bilinç dışına ittiği sorunlarına çözüm olabilir.Bilince ve bilinç dışına giden kapının anahtarı masallar olur.Yeter ki inanalım ve kapının önünde durup kapıyı vur-

maktan korkmayalım

Ömrümüz boyunca önümüze birçok kapı çıkacaktır .Çalmaktan korkarsak hep o odada kalırız.İlerlemek cesaret gerektirir.Aklımız varlığımızın anlamını sorgulayarak bizi kapılara götürür.Kalbimiz ve sezgimizle doğru kapıyı buluruz ve cesaret bize kapının tokmağını vurdurur.”Ya yanlış kapıysa !” dediğinizi duyar gibiyim.Varsın olsun.Kuluz elbette yanlış yapar buradan da dersimizi alırız.Sezgilerimizle tekrar düşeriz yola ve doğru kapıyı buluruz.Ruhumuzdan güç alarak.Kanatlarımıza güvenerek uçalım .Tavuklar gibi kümesi beklemektense pervaneler gibi kendi ateşimize uçalım.Unutmayın; yanılmaktan yanlış yapmaktan korktukları için kapıları çalamayanlar hiç yaşamamış sayılırlar.Teslim olup kendimize akışa bırakalım. Karşımıza diken de çıkacak gül de.Bu da yaşamanın şanından.Onurumuzla yaşayıp,adaletten şaşmazsak yenilmeyeceğiz.

UNUTMAYIN Kİ; MASALIN SONUNDA HEP İYİLER KAZANIR!

Start typing and press Enter to search

Skip to content