MASAL ÇOCUKLARI UYUTMAK İÇİN Mİ ANLATILIRUYANDIRMAK İÇİN Mİ?

Print Friendly, PDF & Email

Türk çocuk edebiyatının çok önemli bir ayağıdır masal. Masal anlatıcısı olduğunu iddia eden ya da ızhar eden herkes dedesinden ya da nenesinden dinlediği masallardan dem vurur. Yani geçmişimizde hepimizin bir büyüğümüzden dinlediğimiz masalımız mutlaka vardır. Bu masal hangisi olursa olsun bizim için en önemli anlatı budur. Çünkü dedemiz ya da nenemiz anlatmıştır.

Hemen şunu belirtelim. Çocuk edebiyatından masalların yeri ve konumu gerçekten çok önemlidir. Anlatılan masalda çocuğun ruh dünyasında iyi, kötü, güzel, çirkin, adil, adil olmayan, mutlu, mutsuz, zengin, fakir ve bunun gibi bir çok kavramın yerleşmesi, ayırt edilmesi bu kavramların anlaşılması ile ilgili yeteneğinin gelişmesine zemin hazırlar. Burada dikkat edilecek en önemli husus çocuğun ruh dünyasında, kurmaca ile gerçekliğin yer değiştirmesine zemin hazırlayacak anlatılardan kazınmaktır.

Bugün hangi kitapçıya, ya da yayınevine gidersek gidelim mutlaka masalla ilgili bir ya da birkaç kitap bulmamız mümkün. Çünkü artık kültür mirasını sonraki nesillere aktarmak, anlatmak kaygısından çok, sadece maddi rant elde etme kaygısı ile ne kadar çok yazarsak kazanabilirize dönmüştür. Yayıncılar çocukların kültür, bilgi, birikim, terbiye, öğrenim, geleceğe hazırlık kaygılarından ziyade ne kadar çok kazanabiliriz, ne kadar çok satabiliriz, ne kadar çok rant elde edebilirizin kaygısına düşmüş durumdadırlar.

Şunu hiç unutmayalım ki, masallar yazılı ve görsel materyaller aracılığı ile toplumun her kesimine ulaştırılmadan önce sessel olarak yani Vokalite temelinde anlatanla dinleyen arasındaki duygu durum bağını güçlendirmesi açısından da çok önemli bir yere sahiptiler. Masallar bir köprüdür. Duygu alışverişinde, kültür iletiminde, sosyo kültürel alt yapıya bilgi yüklenmesinde, çocuğun duygularının geliştirilmesinde çok rahat kullanabileceğimiz bir köprüdür. Bu köprü sayesinde çocuğa çok rahat ulaşabilir, onun dünyasının kapısını çok kolaylıkla aralayabiliriz. Onlarla kuracağımız iletişimde en önemli araçlardan biridir masal.

Anlatıcılar, ebeveynler ya da konunun uzmanları tarafından tespit edilerek seçilecek güzel örneklerle çocuğu ya da masalı dinleyen her kimse ve hangi yaşta bir insansa dinleyene, öğretmek istediğimiz her şeyi masal yoluyla kolayca öğretebiliriz.

Çocuğun ya da masalı dinleyen yetişkinin düşünce yapısında, dil yapısında, fonetik yapısında, konuşma kabiliyetinde, düşünme kabiliyetinde, hayal kurabilme beceresinde çok müspet katkıları olan masalları çok iyi anlamalı ve çok ciddi olarak irdelememiz gerekmektedir.

Bugün Türk ve Anadolu masallarının ayaklanmasını, yeniden gündeme gelmesini ve canlanmasını sağlamak amacıyla canhıraş bir emekle çalışan Pertev Naili Boratav, Eflatun Cem Güney, Çetin Eflatun Güney, Tahir Alangu, Seyfi Karaba, gibi birbirinden değerli isimlerin masala ve masal dünyamıza yaptıkları katkılardan, fedakarca çalışmalarından dolayı önlerinde saygıyla eğiliyoruz.

Tüm bunlardan hareketle Masal çocuklarımızı uyutmak için anlatılan bir söz dizini değil, aksine çocuğun gelişimine, eğitimine ve topluma yararlı bir birey olabilmesine katkıda bulunan çok kıymetli bir hazinedir. Bu hazinenin kıymetini bilmek ve kötü bir mirasyedi gibi kısa sürede tüketip bitirmemek için dikkatli davranmamız lazım.

Bol masallı günler diliyorum efendim.

Start typing and press Enter to search

Skip to content