MASAL TERAPİ NEDİR?

Print Friendly, PDF & Email

Geçmişten günümüze kadar gelerek bizleri o mucizevi anlatımın içerisine davet eden yazım türü masallar değil de nedir? Okuduğumuzda ayrı, dinlediğimizde ayrı anlam ve keyif aldığımız o kelimeler…Sanki hepsi sonsuz bir boşluğun içinden bilerek ,isteyerek seçilmiş kelimeler… Tek tek olduklarında bu kadar anlamı içinde barındırmayan ama bir araya geldiklerinde hayal ve lezzetle yoğurulmuş kelimeler, bize masalın tanımını yapmaktadır.

Yüzyıllar öncesinden başlayarak anlatıla anlatıla günümüze kadar gelmeyi başarmış olan masalların insanlar üzerindeki etkileri yadsınamaz bir gerçektir. İnsanoğlunun bu kadar etkilenmesinin nedenini araştıran bilim insanları, masalların çocuklar ve yetişkinler üzerinde kullanılan bir teröpatik yöntem olduğunu belirlemiştir. Bu yönteme ‘MASAL TERAPİ ‘denmiştir. Masal Terapi yöntemi bir çok psikoloji alanının yanı sıra çocuk gelişiminde de kullanılan etkili ve güvenli bir yöntemdir.

Masallar aracılığıyla çocuklar ve yetişkinler duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı bulabilir. Duygusal sıkıntıları olan bir çocuk veya yetişkin sözel ifade zorluğu çekerken, masallar yoluyla bunu rahatlıkla aşabilir. İnsanlar aslında küçük yaşlardan beri masallarda iyi, kötü, güzel, çirkin gibi kavramları anlamlandırmış ve masallar yoluyla farkına varmıştır.

Doğrudan söylenemeyen, ifade etmekte güçlük çekilen olayları ya da olguları hem yetişkinler hem de çocuklar masallar aracılığıyla dile getirebilir. Bu durumu anlayabilmek teknik bilgi gerektirmektedir. Masal Terapi eğitimi almış uzmanlar bu konuda yorum yapabilir ve kişiyi anlamlandırabilir. Uzman, karşısındaki kişinin duygu durumuna göre anlatacağı masalı belirler ve vereceği mesajı dikkate alarak masalını anlatır. Burada amaç, kendi duygu ve düşüncelerini ifade edemeyen ve anlamlandıramayan bireye uzmanın anlatacağı masalla birlikte anlam farkındalığı kazandırmaktır. Birey bu yöntemle kendini tanımlamaya ve hislerini anlamaya başlar. Masal içindeki bir kahramanla hissettikleri doğrultusunda kendini özdeşleştirir ve masal kahramanının yaptığı gibi çözüme kavuşur. İşte burada Masal Terapistine çok büyük görev düşmektedir ve kendisinin uzmanlığı burada devreye girmektedir.

Masal Terapisi ve Masal Anlatıcılığı birbiriyle çok karıştırılmaktadır. Masal Anlatıcılığı herhangi bir sorun üzerine yoğunlaşmadan dinleyicilerin ve anlatıcının isteği doğrultusunda seçilen masallarla yapılmaktadır. Masal Terapisi ise terapinin yapılacağı bireye göre bilinçli seçilmiş metaforların yer aldığı ve bireyin sorununa yönelik seçilen masallarla yapılmaktadır. Masal Terapi yapacak olan uzman öncelikle karşısındaki bireyin sorununu tam olarak anlayabilmeli ve ona göre anlatacağı masaldaki metaforları doğru biçimde seçmelidir. Aksi takdirde anlattığı masal karşısındaki bireye kendini iyi hissettirmekten başka bir etki yapmayacaktır. Aslında bu durum bile masalı dinleyen kişiye olumlu bir katkı sağlamaktadır ve bir sorun teşkil etmez. Ama terapistin isteği sadece bireye kendini iyi hissettirmek değil, onun sorununu ve çözüm yolunu göstermektir.

Masal Terapi aslında bizlere kelimelerin gücünü ispatlamaktadır. Ağzımızdan çıkan her bir kelime zihnimize, kalbimize ,duygularımıza etki etmektedir. Okuduğumuz ve dinlediğimiz her bir kelimeyi bu farkındalıkla özümsersek kendimizde var olan iyi ya da kötü yönlerimizi geliştirmeye yardımcı olabiliriz. Öylesine söylenmiş bir kelime yoktur. Söyleyenin kalp ve zihin odacıklarından geçip gelmiş kelimeler vardır. İster okuyucu olun ister dinleyici kelimelerinizi iyi seçin. Belki birilerine deva birilerine de dert oluverirsiniz.

Elif Özcan

ÇOCUK GELİŞİM UZMANI

Start typing and press Enter to search

Skip to content