KAFDAĞI’NIN ARDINDAN SESLENİYORUM

Print Friendly, PDF & Email

Dünya ansiklopedileri Kafdağı’ndan uzun uzun bahsederler. İslam kozmolojisinde arzın etrafını çepeçevre saran, zümrütten yaratılmış bir dağdır; nice masallara konu olmuş Kafdağı…

Nasıl konu olmasın ki? Eşsiz güzelliğe sahip, zümrütten var olduğuna inanılan bir yer! Bu dağ ki, görünen ve görünmeyen dünyalar arasında bir sınır. Tüm dağların anası. Diğer dağlar Kafdağı’nın dalları ve damarlarıdır. O dağ ki; çevresi gemilerin geçemediği, kıyıları görülmeyen karanlık bir su kütlesi ile çevrilidir. Bilgi ağacının üzerinde köşke benzeyen bir yuvada yaşayan, insanlar gibi düşünüp konuştuğu, çok geniş bir bilgiye sahip olan Zümrüdüanka kuşunun yaşadığI yer; Kafdağı!

Bir çok eser okudum ama en çok cümlelerden etkilendim;‘Kafdağı dedikleri,bu cihanı çepeçevre kuşatmıştır.(sağ elindeki yüzüğü sol eliyle göstererek)Bu kainat şu yüzük içindeki parmağa benzer.Yüzük de Kafdağıdır.Göklerin maviliği,gök maviliği o Kafdağının yansımasından başka bir şey değildir.Yoksa göğün rengi yoktur.Eğer Kafdağının yeşil ile mavi karşılığı olmasaydı gök bu renk görünmezdi.İnsanoğlu için o dağa erişmek mümkün değildir.Çünkü oraya gidilmeye çalışılsa bile dört ay karanlıklar içinde yol almak gerekir.O karanlıklarda ne güneş ışığı vardır,ne de ay ışığı…Kafdağı yeryüzünün çivisi sayılır.Eğer Kafdağı olmasaydı yeryüzü bu derece düzenli durmazdı.İnsanlar ve hayvanlar bu kadar huzur içinde yaşayamazlardı.Durmadan sarsılırdı.’(‘Allah’ın Son Peygamberi Hz.Muhammed’ adlı kitaptan alıntıdır.)

Kafdağı motifi edebiyatta da sıklıkla kullanılır. Feridüddin Attar, Mantıku’t Tayr adlı eserinde Kafdağına ulaşmak isteyen kuşların yolculuğunu anlatmaktadır. Firdevsi’nin Şahname’si ve Binbir Gece Masalarında da Kafdağı motifi işlenmiştir.

İslam kültüründeki Kafdağı motifinin hadislerle desteklenerek oluştuğu görülmektedir. Kur’an ‘da tam bir bilgi yer almamasına rağmen, tefsir, tarih ve edebiyatta geniş bir şekilde ele alınmıştır. Bazı bilgilere göre somut gerçekliği, coğrafi varlığı olan bir dağken, bazı rivayetlere göre soyut, mistik bir semboldür. Genel olarak herkes tarafından kabul edilen ise, dünyayı çepeçevre saran coğrafi olarak var olduğuna inanılan bir yerdir.

Kafdağı tasavvufta düşünceyi temsil eder. Zaten masallar da küçücük bir düşünceyle başlamaz mı?Önce bir kelime düşer aklımıza sonra o kelime hayal kazanında renklere bulanır, her bir renk kendi içinde harmanlanır ve allısı morlusu derken renk renk kumaşlar oluverir terzihanemize.Başlarız o renk renk kelimeleri dokumaya…Kelime dokuyucusu oluveririz.Ortaya çıkan kumaşlardan dilediğimizi dikeriz.Hayal ederiz;bazen bir ejderha bazen bir okyanus…Mücadele ederiz;bazen kurtlarla bazen kuşlarla…Sonunda hep biz, kazanmak isteriz.Gücümüzü keşfetmek,bütün zorluklara rağmen başarmak isteriz.İşte masallar bu yüzden çok güzel ve çok gerçek!Yapabileceğimizi kanıtladığı için iyiki varlar!

İslam’da yer alan anlamıyla, hadislerle desteklenmiş bir yer Kafdağı.Ben Kafdağının var olduğuna inananlardanım. Çoğu masalın gerçek olabileceğine inananlar gibi…Herkes kendi masalının kahramanı bence; kendi masalını yazmakta…İstersen Kafdağının ardında istersen de kuytu bir ormanda… Hayal ettiğin kadar varsın masalında, gerçekleştirdiğin kadar yaşarsın bu hayatta…

ELİF ÖZCAN

ÇOCUK GELİŞİMCİ

EĞİTİMCİ&YAZAR

Start typing and press Enter to search

Skip to content