Sayı 23 Editörden

Print Friendly, PDF & Email

Sevgili dostlar aralıklı olarak yayın hayatına devam etmeye çalışan Masal Dergimiz 23. Sayısı ile sizlere yeniden ulaştı. Sevinçliyiz. Türkiye gündemi her gün gösterdiği değişiklik ile bu toplumda yaşayan herkesin hayatına tesir ediyor.

Basın yayın hayatında olan herkes şunu çok iyi biliyor ki, bu sektörde hizmet üretmek gerçekten çok zorlu bir süreç. Hele de bu kadar hassa dengelerin gözetildiği, her an yeni bir değişikliğin olabileceği bir ülkede Masal Dergisi dahi olsa hayatını devam ettirebilmesi sıkıntılı bir sürecin takibi ile mümkün.

Tüm dünya insanlığının gözleri önünde cereyan eden olaylar zincirinin en önemlisi de elbette Filistin ve Gazze. Masal, çocuklar için anlatılan bir kültürel miras olarak bilinse ve kabul edilse de yetişkinlerin eğitiminde ve öğretiminde de kullanılmaktadır. Ancak son birkaç aydır, Gazzeli çocuklara masal anlatmak yerine onların yaşadıkları vahşeti ve dramı tüm gerçekliğiyle dinlemeye, sessizliğe bürünmeye ve ne yapacağını bilememenin çaresizliği ile kıvranmaya devam ediyoruz.

Biliyor musunuz sevgili dostlar. Artık oturup çocukların öldürülüşünü, katledilişini seyredemiyoruz. İçimiz kaldırmıyor. Ya da daha doğru bir ifade ile kendimizi böyle kandırıyoruz adeta yine kendimizi teselli edercesine.

Bu oyunun aktristleri tanınan yüzler, bilinen isimler. Çağın kirli elleriyle yontulmuş vicdansızlığı insanlık olarak addetmiş, adeta korku filmlerinden fırlamış karanlık yüzlü putları. Sadece kendi iktidarlarını ve güç tutkularını beslemek, bu sayede semirmek ve daha da büyümek için masum çocukların kanına girecek kadar alçalan bu insanlar asrın vahşetine imza atmaya devam ediyorlar.

Sadece Filistin’de, Gazze’de değil, dünyanın neresinde bir mazlumun gözünden bir damla yaş düşse yüreği sızlayan bu millet, dizi filmlerle, dezenforme bilgilerle, kasıtlı söylemlerle, boyalı basınla ve anlatılan “masallarla…” kandırılmaya, uyutulmaya, aldatılmaya devam ediliyor.

Şairin dediği gibi

“Bu dava hor, bu dava garip, bu dava büyük

Eyvah eyvah Sakaryam! Sanamı düştü bu yük.”

İnsanlık suçu işleyen vahşi, katil, cani ve haysiyet düşkünü İsraili kınıyor, şiddetle tel’in ediyor ve sizleri yeni sayımızla başbaşa bırakıyoruz.

Yeni sayımızla başbaşa bırakıyoruz.

Start typing and press Enter to search

Skip to content